ایجاد دیتابیس جدید

با اجرای نرم افزار برای اولین بار پنجره «خوش آمد» باز خواهد شد.

نرم افزار مدیریت آرشیو فیلم و سریال - خوش آمد

در این پنجره می‌توانید یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

  • در صورتی که برای اولین بار است که نرم افزار را نصب می‌کنید. بر روی «ایجاد دیتابیس جدید» کلیک کنید.
  • در صورتی که قبلاً نرم افزار را نصب داشته‌اید و فایل پشتیبان دارید، بر روی «بازیابی پشتیبان» کلیک کنید.

پس از انتخاب گزینه «ایجاد دیتابیس جدید» منتظر بمانید تا عملیات پایان یابد.

نرم افزار مدیریت آرشیو فیلم و سریال - ایجاد دیتابیس جدید

با پایان یافتن عملیات، صفحه اصلی نرم افزار باز خواهد شد.


پیشنهاد می‌شود به صورت مداوم از اطلاعات نرم افزار پشتیبان تهیه کنید.

فایل پشتیبان به شما کمک می‌کند که در صورت تعویض ویندوز و سایر موارد دیگر بتوانید به راحتی اطلاعات نرم افزار را بازیابی کنید.