شروع کار و ثبت مسیر های اصلی

در این مطلب شما با نحوه شروع کار با نرم افزار مدیریت آرشیو فیلم و سریال آشنا خواهید شد.

ادامه خواندن شروع کار و ثبت مسیر های اصلی